Informatie per wedstrijd

Van elke wedstrijd verschijnt hier een deelnemersoverzicht en staat er per wedstrijd de laatste informatie, welke van belang is voor de deelnemers.Wij wensen iedereen veel plezier toe bij de wedstrijden.

Wijzigingen voorbehouden.

 

Wedstrijdgegevens 2019

Hoopers Nederland

 

Datums

 

Tijd

Start 00.00 uur

Locatie

 

€ 15,- overmaken o.v.v. van licentienummer.

Heeft u geen licentie, dan eigen naam en naam  hond vermelden

 

Aanmeldingen voor alle wedstrijden gaan op volgorde van binnenkomst per mail met een maximum van 40 deelnemers. U ontvangt op aanvraag een inschrijfformulier. 
Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en de betaling aan de organisator, beide binnen 10 dagen is uw inschrijving definitief.

We werken met een wachtlijst in geval van onvoorziene uitval van een deelnemer.

Startlicentie

Wilt u een startlicentie, stuur dan een mail naar wedstrijden@hoopersnederland.com Is het toegestuurde startlicentieformulier ingevuld, dan stuur u deze weer terug.
Na betaling ontvangt u de startlicentie. 
Overmaken: € 15,- op NL50 INGB 0662 4204 62 t.n.v. EMP Thiry o.v.v. “startlicentie” en de roepnaam van de hond en de achternaam van de handler.