Hoopers Nederland organisatie

Organisatie en organiseren van de wedstrijden

Heeft u vragen of opmerkingen en wilt u direct de juiste persoon hierop aanspreken, dan vindt u hieronder een overzicht.
Wilt u zelf een wedstrijd organiseren, stuur dan een e-mail naar wedstrijden@hoopersnederland.com 
U ontvangt dan alle informatie en de voorwaarden waaraan de organisatie en de locatie dient te voldoen.

De taakverdeling bij Hoopers Nederland is als volgt:

Liesbeth Hogendoorn (info@hoopersnederland.com)

 • Publicatie (uitslagen) wedstrijden
 • Algemene publicaties HN website en facebook
 • Publicaties  wedstrijdparcoursen op de facebookpagina wedstrijden
 • Contactpersoon voor wedstrijdorganisatoren
 • Aanvragen workshops en evenementen verwerken
 • Financiën licenties
 • Uitgifte licenties
 • Bijhouden reglementen
 • Klachtenafhandeling wedstrijden
 • Opleidingen Hoopers Instructeurs
 • Eindverantwoordelijke

Mandy van Laar (wedstrijden@hoopersnederland.com)

 • Keurmeester op wedstrijden
 • Aanspreekpunt voor keurmeesters op wedstrijden
 • Wedstrijdparcoursen maken
 • Algemene database wedstrijdlopers
 • Eindverantwoordelijke voor het materiaal, het programma, de omheining en het promotiemateriaal
 • Organisatie events (niet voor de aanvragen ervan)
 • Opleidingen keurmeesters
 • Afnemen examens HN instructeurs
 • Nascholingsdagen voor HN instructeurs
 • Opleidingen praktijk

Esther Zwaagstra (esthershondenschool@hoopersnederland.com)

 • Keurmeester/schrijver op wedstrijden
 • Wedstrijdparcoursen maken
 • Opleidingen keurmeesters
 • Terugkomdagen HN instructeurs
 • Afnemen examens HN instructeurs
 • Opleidingen praktijk

 

Zelf organiseren van een wedstrijd

Een wedstrijd organiseren betekent extra exposure (naamsbekendheid) voor de eigen hondenschool of vereniging. De naam van uw school wordt ook op de website van Hoopers Nederland vermeld.

U beschikt over een ruime locatie met een terrein welke voldoet aan de eisen volgens onze reglementen omschreven in sectie 2.1 en 3.1 en u beschikt onder andere over vrijwilligers die tijdens de wedstrijd inzetbaar zijn. Alle opbrengsten op de dag van de wedstrijd zijn voor uzelf, zoals kantineopbrengsten, verkoop van goederen of verhuur van plaatsen aan verkopers, etc. Wilt u meer informatie hierover, stuur dan een e-mail. 

Heeft u interesse om een wedstrijd te organiseren t.b.v. een wedstrijd van Hoopers Nederland, stuur dan een e-mail naar: wedstrijden@hoopersnederland.com

U ontvangt dan uitgebreide informatie over de verwachtingen van de organisator en wat de organisator mag verwachten vanuit Hoopers Nederland.