Reglementen

Reglementen competities Hoopers Nederland  ©

Handboek Hoopers Nederland

Reglementen. 2

Reglementen wedstrijden Hoopers Nederland  ©... 2

1.      Algemene bepalingen. 2

Sectie 1.1 – Omschrijving. 2

Sectie 1.2 – Handling van de hond. 3

Sectie 1.3 – De mens. 3

Sectie 1.4 – De hond. 3

Sectie 1.5 – Het reglement. 4

2.      Wedstrijden. 4

Sectie 2.1 – Wedstrijdterrein. 4

Sectie 2.2 – Hindernissen. 5

3.      Organiseren van een wedstrijd. 6

Sectie 3.1 – Organisator. 6

Sectie 3.2 – Keurmeesters. 6

Sectie 3.3 – Afgelasten en andere aanpassingen. 6

Sectie 3.4 – Functionele medewerkers. 6

Sectie 3.5 – Waarneming tijdens de wedstrijd. 7

Sectie 3.6 – EHBO post. 8

4.      Inschrijven en promoveren. 9

Sectie 4.1 – Startlicentie. 9

Sectie 4.2 – Kiezen van de Klasse. 9

Sectie 4.3 – Inschrijving. 9

Sectie 4.4 – Informatie naar deelnemers. 10

Sectie 4.5 – Promotie. 10

5.      Wedstrijd onderdelen. 11

Sectie 5.1 – Algemeen. 11

Sectie 5.2 – Parcoursen Algemeen. 11

Sectie 5.3 – Verkennen. 12

Sectie 5.4 – Positie handler. 13

Sectie 5.5 – Vereiste onderdelen per Klasse. 13

Sectie 5.6 – Puntentelling en Gebaren. 15

Sectie 5.7 – Parcoursvoorbeelden. 18

. 30

Reglementen

Reglementen wedstrijden Hoopers Nederland  ©

December 2018

Liesbeth Hogendoorn, Mandy van Laar en Carin Stavast

 1. Algemene bepalingen

Sectie 1.1 – Omschrijving

Het gaat bij Hoopers om de samenwerking tussen hond en handler. De communicatie tussen hond en handler draait volledig op stem- en/of lichaamsaanwijzingen van de handler. Middels bovengenoemde communicatie stuurt de handler de hond over een vastgesteld parcours, welke vooraf is bepaald en is goedgekeurd door een keurmeester van Hoopers Nederland.

Het plezier in de sport staat voorop. Sportiviteit ten opzichte van andere deelnemers is een must. De handling van de hond gaat vanuit respect voor de hond en diens welzijn.

Definities:

Deelnemer: Degene die zich heeft ingeschreven voor deelname aan een wedstrijd.

Debutant: Deelnemer zonder licentie.

Handler: Degene die zich met een hond heeft ingeschreven voor de wedstrijd.

Hindernissen: Toestellen die gebruikt worden in het parcours, zoals tunnels, hoopers en tonnen.

Klasse: Een niveau waarin gelopen kan worden.

Keurmeester: Degene die het parcours voor de wedstrijd ontwerpt en eindverantwoordelijk is voor de opstelling hiervan in de ring, en verder de combinaties van hond en handler keurt tijdens de wedstrijd.

Omstander: Degene die aanwezig is en op het moment niet deelneemt aan de wedstrijd.

Organisator: Degene die de wedstrijd organiseert.

Parcours: Een door de keurmeester(s) bedachte combinatie van hindernissen die opgesteld staan in de ring t.b.v. de wedstrijd.

Ring: Een afgezet deel van het terrein waar een parcours is opgebouwd t.b.v. de wedstrijd.

Stip: Een locatie in het parcours van waaraf de handler de hond het parcours rondstuurt.

Wedstrijd: Een door Hoopers Nederland georganiseerd evenement, op een bepaalde dag, op een wedstrijdlocatie.

Wedstrijdseizoen: Een door Hoopers Nederland georganiseerde reeks van wedstrijden die een onderling verband hebben binnen een wedstrijdseizoen.

Wedstrijdterrein: Een afgebakend terrein met een afgezet gedeelte, de ring waarin het parcours staat en een verblijfsgedeelte waar tenten, stoelen tafels e.d. mogen staan.

Sectie 1.2 – Handling van de hond

De hond wordt aan de lijn meegenomen de ring in. De hond dient vrijwillig mee te lopen en de hulpmiddelen dienen voorafgaan aan de start te worden verwijderd. (De hond heeft dus niets aan of om. Riem/halsband/tuig kan achtergelaten worden in een daarvoor bestemde bak/emmer of worden afgegeven aan de riemenloper). De handler brengt de hond naar de startpositie na toestemming van de keurmeester. De hond mag aan de start staan, zitten of liggen. De hond wacht met starten op een stemaanwijzing of lichaamsgebaar van de handler. De hond wordt fysiek zo min mogelijk aangeraakt, grove fysieke handelingen om de hond in positie te plaatsen zijn niet toegestaan. Meerdere verbale of lichaamsaanwijzingen zijn hierin wel toegestaan. De verbale aanwijzingen zijn vriendelijk van aard. Harde verbale correcties zijn niet toegestaan. Spelbeloning aan het einde van het parcours is alleen in de A klasse toegestaan. Het speeltje mag één keer worden aangeboden, waarbij direct de ring wordt verlaten door hond en handler. De hond dient aangelijnd de ring te verlaten. Voedsel verstrekken aan de hond wordt alleen buiten de ring toegestaan, nadat de hond is aangelijnd.

De handler mag een speeltje of voer op zak hebben, mits deze is afgesloten middels een rits en dit er dus niet per ongeluk uit kan vallen. Verder is er geen voer of speeltje aanwezig. Hier kan op worden gecontroleerd.

Gebruik op het wedstrijdterrein van prikbanden, slipkettingen, jachtlijnen zonder stop, stroombanden, blafbanden, pufbanden en andere correctiemiddelen is niet toegestaan.

Onder harde verbale correcties wordt verstaan: schreeuwen, duidelijke en luide woorden die een negatieve lading hebben. Hier wordt een waarschuwing voor gegeven door de keurmeester, na 3 waarschuwingen wordt de handler voor alle wedstrijden uitgesloten. De waarschuwingen worden geregistreerd.

Het drogeren van de hond is niet toegestaan, gebeurt dit wel dan wordt er een waarschuwing voor gegeven, deze wordt geregistreerd. Na 3 waarschuwingen wordt de handler voor alle wedstrijden uitgesloten.

Sectie 1.3 – De mens

Handlers en toeschouwers die zich agressief opstellen of zich niet sportief kunnen gedragen of hinder veroorzaken in welke hoedanigheid dan ook, kunnen de toegang worden ontzegd tot het terrein en/of de wedstrijd. Overtredingen kunnen worden geregistreerd en bij meerdere overtredingen kan besloten worden de toegang tot deelname in zijn geheel te ontzeggen.

Handlers en toeschouwers dienen zich te houden aan de ter plekke geldende (wettelijke) bepalingen van het wedstrijdterrein. Excessen die worden begaan ten opzichte van de omgeving, mensen en honden worden direct binnen de wettelijke bepalingen afgehandeld.

Handlers en toeschouwers dienen elkaar te respecteren en dienen ook de wensen met betrekking tot mens/hond contact en hond/hond contact onderling te respecteren.

Handlers met of zonder een lichamelijke beperking zijn welkom voor deelname.

Sectie 1.4 – De hond

De hond dient minimaal 12 maanden te zijn voor deelname aan een wedstrijd.

Honden met een fysieke beperking zijn welkom voor deelname. Honden die een fysieke beperking hebben, waarbij het lopen van een wedstrijd voor de hond een gezondheidsrisico kan opleveren worden uitgesloten van deelname. Dit kan op de dag van de wedstrijd nog bepaald worden door de keurmeester(s). Bij een verklaring van een dierenarts kan men wel meedoen met de wedstrijd.

Elke hond welke toegestaan is te houden in Nederland mag deelnemen aan de wedstrijden. De hond dient te zijn voorzien van een identificatiemiddel, volgens de Nederlandse wetgeving.

Honden die excessief agressief gedrag vertonen, kunnen door de keurmeester(s) de toegang worden ontzegd tot de wedstrijd en/of toegang tot het terrein.

Ieder is verantwoordelijk voor de eigen hond(en). Veiligheid tussen de honden onderling dient te allen tijde worden gewaarborgd. Respecteer de persoonlijke zones van elke hond en draag zorg voor veilige ontmoetingen op en rondom het wedstrijdterrein.

Op het wedstrijdterrein dienen alle honden aangelijnd te zijn en aangelijnd niet ongevraagd contact te maken onderling.

Loopse teven worden toegelaten tijdens de wedstrijden. In de ring dragen zij een broekje of starten vanaf een matje.

Sectie 1.5 – Het reglement

Het reglement is geldig totdat een nieuw reglement wordt opgesteld. Een nieuw reglement kan pas ingaan bij de start van het nieuwe wedstrijdseizoen. Elk jaar worden de reglementen herzien. Het nieuwste reglement is altijd beschikbaar op de website van Hoopers Nederland.

 1. Wedstrijden

Sectie 2.1 – Wedstrijdterrein

De ring dient veilig omheind te zijn en een minimale oppervlakte van 800 m2 te hebben waarbij de kortste zijde minimaal 20 meter is (dus bv 20 x 40 meter of 25 x 35 meter of meer). De omheining kan bestaan uit gaas of ander materiaal, welke er voor zorg draagt dat de hond de ring niet uit kan lopen. De ingang en uitgang kunnen hierbij open zijn. De ondergrond bestaat uit gras, zand of een dempende mee verende mat, die voorzien is van antislip om uitglijden te voorkomen. De ondergrond is veilig voor hond en handler.

Er is een afzonderlijke ingang en uitgang aanwezig in verband met het wisselen van de combinaties tijdens de wedstrijd in de ring. Geef elkaar de ruimte bij de ring waar combinaties staan te wachten.

De toeschouwers blijven achter de omheining, zodat de deelnemers alle ruimte en rust hebben om hun wedstrijd te kunnen lopen. Het wedstrijdterrein heeft een apart gedeelte waar een aantal hindernissen staan om in te lopen, beschikt over voldoende parkeermogelijkheden en sanitaire voorzieningen, welke is afgestemd op het aantal deelnemers. Ook is er in ieder geval gelegenheid om vers water voor de honden te verkrijgen. Voor de honden is er een gelegenheid tot uitlaten in de directe omgeving van het wedstrijdterrein. Poep dient opgeruimd te worden met een poepzakje. Neem dus altijd poepzakjes mee, zodat het opruimen van de ontlasting geen probleem oplevert. De locatie beschikt over een bak waarin de gevulde poepzakjes gedeponeerd kunnen worden.

Het terrein en de toilet is toegankelijk voor de mindervalide mens en dient daarnaast bij voorkeur ook rolstoel-toegankelijk te zijn.

Bij gebruik van een manege kan er overleg plaatsvinden over de afmetingen, indien de afmetingen van de manegebak niet voldoen aan de eisen van de ring. Dit wordt vooraf met Hoopers Nederland besproken en deelnemers worden hierover ruim van te voren op de hoogte gesteld.

Het wedstrijdveld is het afgezette gedeelte waar de handler en hond het parcours lopen.

Het wedstrijdterrein bestaat uit de ring en de ruimte eromheen, welke beschikbaar is gesteld voor toeschouwers en medewerkers van de wedstijd. Er is ruimte voor de deelnemers om een tentje neer te zetten en eventueel beperkte persoonlijke spullen te plaatsen.

Sectie 2.2 – Hindernissen

De hindernissen ten behoeve van de wedstrijd zijn in uitstekende staat en veilig bevonden door de keurmeester(s). Al naar gelang het vastgestelde parcours is er voldoende materiaal aanwezig om het parcours daadwerkelijk te kunnen realiseren. Eventuele reserve hindernissen zijn aanwezig, mocht er tijdens de wedstrijd onverhoopt iets sneuvelen.

Hoopers

De hoopers zijn van aluminium of van stevig kunststof. De kleur hiervan is zodanig dat ze altijd goed zichtbaar zijn, doch niet schitteren in de zon. De afmetingen van de hoopers zijn op bijgaand plaatje vermeld. Hoogte doorgang 90 cm, breedte doorgang 85 cm. De zijpoot is maximaal 50 cm totaal van lengte. Van de kunststof hooper steekt de zijpoot niet verder dan 7 cm van de boog uit. De aluminium hooper bevat geen extra uitsteeksel voor de poot. De slangbogen kunnen alle kleuren bevatten. Verzwaren van hoopers in verband met de weersomstandigheden kan, bij voorkeur, middels water of zand in het frame of anders door zakjes zand op de voet te leggen.

Tonnen

De tonnen zijn van stevig kunststof. De afmetingen zijn 60 -100 cm hoog. Doorsnede is 50 – 80 cm De onderzijde bevat geen scherpe delen. Het zekeren van de ton in verband met eventueel omwaaien of omlopen, mag alleen middels paaltjes onder de ton. Deze dienen dusdanig te worden geplaatst, dat de ton nog wel kan verschuiven, maar niet omvallen. Indien een ton afsluitbaar is, kan deze ook met een zandzak verzwaard worden, echter zodanig dat deze nog meebeweegt als er tegenaan wordt gestoten

Tunnels

De tunnels zijn van stevig materiaal en kunnen niet indeuken. Alleen tunnels met een antislip onderzijde mogen worden ingezet in het parcours. De kleur geheel zwart is niet toegestaan. De kleur donkerblauw mag alleen gebruikt worden bij korte tunnels van maximaal 2 meter. De tunnels worden vastgelegd door middel van zandtassen. Elke andere manier is niet toegestaan. De zandtassen dienen aan beide zijden gevuld te zijn met een zak zand, welke niet zwaarder weegt dan 8 kilo per kant. Tunnels kunnen een diameter hebben van 60 cm en van 80 cm. De lengte van de tunnel kan variëren van 1 meter tot maximaal 6 meter. Omdat de handler kan kiezen voor 60 of 80 cm tunnels in het parcours moeten tunnels van dezelfde lengte van beide diameters aanwezig zijn.

Andere elementen in en bij de wedstrijdring

Andere hindernissen dan hoopers, tonnen of tunnels zijn niet toegestaan, zoals pionnen, paaltjes, e.d.. Alleen verplaatsbare bordjes of bolletjes met nummers kunnen deel uitmaken van het parcours. Deze kunnen zich op de grond en op de ton bevinden, maar mogen geen hinder opleveren in het parcours voor de hond.

Voor alle materialen die zich in het ring bevinden, geldt dat deze veilig zijn voor hond en handler. De keurmeesters controleren dit.

Handlers Stippen

De handlers stip is een markering in de vorm van een cirkel van 150 cm, diameter. Bij het verkennen van het parcours bepalen de handlers waar 3 van de 4 aanwezige stippen komen te liggen. De stip bestaat uit materiaal dat niet glad en makkelijk te verplaatsen is.

Zie verder Sectie 5.3 en Sectie 5.4 over het gebruik van de stippen en het verkennen.

Omheining

De omheining van de ring dient veilig zijn en duidelijk zichtbaar. Deze is dusdanig opgesteld dat deze niet om kan vallen. Bij het benutten van een manege dienen de zijwanden als omheining

Inloopparcours

Om de spieren van de hond warm te maken staat er een inloopparcours met enkele hindernissen. Dit parcours zal zich niet in de buurt bevinden van de wedstrijdring.

 1. Organiseren van een wedstrijd

Sectie 3.1 – Organisator

De organisator van een wedstrijd doet dit in overleg met Hoopers Nederland. Dit wordt kenbaar gemaakt via websites en sociale media. Deelnemers kunnen aanmelden voor een wedstrijd tot 2 weken voor de geplande wedstrijddatum. Na betaling van de het verschuldigde bedrag en de inschrijving krijgt de deelnemer een bevestiging via e-mail. De deelnemerslijsten worden op de website van Hoopers Nederland geplaatst.

De organisator beschikt zelf over de juiste en voldoende hindernissen of huurt deze in.

De organisator zorgt voor voldoende veiligheid en ruimte voor honden en handlers, maar ook voor de toeschouwers en diens honden.

Na de wedstrijd kan de deelnemer per e-mail een enquête ontvangen, waarmee ervaringen kenbaar gemaakt kunnen worden. Zo blijft Hoopers Nederland op de hoogte van wat er speelt en kan daar waar nodig aanpassingen maken.

Sectie 3.2 – Keurmeesters

De keurmeesters worden opgeleid door Hoopers Nederland.

Keurmeesters ontvangen op de dag van de wedstrijd achteraf een vergoeding van de organisator waar zij hebben gekeurd.

Sectie 3.3 – Afgelasten en andere aanpassingen

De keurmeesters kunnen op basis van de weersomstandigheden, kwaliteit van het terrein en/of ring, calamiteiten en andere onvoorziene omstandigheden een wedstrijd stilleggen of afgelasten.

Sectie 3.4 – Functionele medewerkers

De functionele medewerkers zijn er om de wedstrijd in goede banen te kunnen leiden. Per wedstrijd zijn de volgende medewerkers beschikbaar:

Keurmeester

De keurmeester is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het parcours en de materialen in de ring. De keurmeester beoordeelt tijdens de wedstrijd de deelnemers.

Hulpkeurmeester

(Keurmeester in opleiding bij Hoopers Nederland ) is medeverantwoordelijk voor het opstellen en afbouwen van een parcours en tussentijds bijstellen van de materialen. De hulpkeurmeester keurt samen met de keurmeester de deelnemers..

Schrijver

Is degene die op de signalen van de keurmeester let en op basis daarvan scores registreert. Deze persoon zorgt ervoor dat de papieren, met de waarnemingen, bij het secretariaat terecht komen.

Ringmedewerkers

Zij dragen zorg voor het opstellen en afbouwen van een parcours en plaatsen materialen terug indien verschoven. Elke volgende deelnemer beschikt hiermee over eenzelfde parcours. De ringmedewerker houdt handtijd bij in verband met eventuele uitval van de elektronische tijdwaarneming.

Uitgangbewaker

De uitgangbewaker zorgt er voor dat deelnemers snel het parcours kunnen verlaten.

Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het correct, digitaal, verwerken van de scores. De secretaris draagt zorg voor de uitslagen en dat deze zichtbaar beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers. De secretaris draagt zorg voor een overzicht van de prijswinnaars ten behoeve van de prijsuitreiking.

Bij calamiteiten, ten gevolge van bijvoorbeeld stroomstoring of computerstoring, dienen alle gegevens handmatig te worden verwerkt door het secretariaat.

Ringmeester

De ringmeester draagt zorg voor een veilige wisseling van de deelnemers bij de ring. De ringmeester draagt zorg voor een goede doorstroming van de deelnemers en noteert wijzigingen zoals afwezigheid en zorgt er voor dat de schrijver hiervan op de hoogte is.

Riemenloper

De riemenloper draagt zorg dat de hondenlijnen van deelnemende honden van de start naar de finish worden gebracht.

Sectie 3.5 – Waarneming tijdens de wedstrijd

Middels een elektronische tijdwaarneming worden de gelopen tijden in het parcours waargenomen.

De keurmeesters zorgen voor de waarneming tijdens de wedstrijd en kunnen bonuspunten,  fouten, weigeringen en diskwalificaties aangeven.

De uitslag van de keurmeester is altijd bindend. Filmmateriaal mag getoond worden aan de keurmeester direct na het gelopen parcours tijdens het ombouwen of in de pauze. De keurmeester beslist na het zien van het filmmateriaal of de uitslag moet worden aangepast. Op het filmmateriaal dienen zowel het parcours als de keurmeesters goed zichtbaar te zijn. Het aanspreken van de keurmeester gaat via de ringmeester, deze geeft een seintje aan de keurmeester.

Voor elk parcours wordt er een SPT (standaard parcours tijd) en MPT (maximale parcours tijd) vastgesteld. Deze is afhankelijk van de afstand van het af te leggen parcours. Bij elke overschreden seconde van de SPT zal er een strafpunt geteld worden. Bij overschrijden van de MPT volgt een diskwalificatie.

Sectie 3.6 – EHBO post

De EHBO post is voorzien van mensen die direct eerste hulp kunnen bieden bij calamiteiten en noodgevallen welke mens of hond betreffen. Bij de EHBO post is voldoende materiaal aanwezig om eerste hulp te verlenen en zijn telefoonnummers aanwezig van op die dag dienstdoende arts en dierenarts.

 

 1. Inschrijven en promoveren

Sectie 4.1 – Startlicentie

Iedere deelnemer, behalve de debutant, is in het bezit van een startlicentie. Deze startlicentie is door iedereen afzonderlijk aan te vragen bij Hoopers Nederland. De startlicentie is steeds 1 wedstrijdseizoen geldig voor 1 combinatie handler/hond. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor vermelding van de correcte gegevens op de startlicentie en kan deze op aanvraag tonen op de wedstrijddag.

Een startlicentie bedraagt € 15,- per combinatie. Deelnemers die met meerdere honden willen deelnemen dienen per hond een startlicentie te hebben. Elk volgende startlicentie per deelnemer bedraagt €10,-.

Bij de aanvraag van een startlicentie dient de handler  aan te geven of de hond door een 60 cm tunnel of door een 80 cm tunnel dient te lopen.

Sectie 4.2 – Kiezen van de Klasse

Een deelnemer mag zelf kiezen in welke klasse deze start. Echter is het niet toegestaan om op een wedstrijd daarna een klasse lager te starten. De deelnemer blijft dan in deze klasse totdat men weer  een klasse hoger kan.

De indeling in klassen geschiedt op basis van de prestaties van de hond. Indien de hond wordt begeleid door een andere handler, start de hond in de klasse waarin deze hoort. De klassen zijn dus hond-gebonden.

De doorstroom van de Klassen is als volgt: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Sectie 4.3 – Inschrijving

Iedere deelnemer met een startlicentie kan zich inschrijven voor een wedstrijd. Deze inschrijving gaat middels het doorgeven van het licentienummer en de wedstrijddatum per e-mail aan Hoopers Nederland. De sluitingsdata voor de inschrijvingen per wedstrijd worden duidelijk vermeld op de website van Hoopers Nederland. Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingsdatum worden niet meer verwerkt. Inschrijven voor een wedstrijd verplicht tot betaling. Betaling van het inschrijfgeld dient binnen te zijn op de gestelde betalingsdatum. Deze data worden duidelijk vermeld. Betalingen dienen correct te worden overgeboekt. Bij de betaling voor een wedstrijd staat duidelijk het startlicentienummer en de naam van de hond en de achternaam van de handler vermeld. Bij niet of te laat betalen van het inschrijfgeld kan er niet worden deelgenomen aan de wedstrijd. Bij te late betaling wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

Restitutie van inschrijfgelden is alleen mogelijk tot 1 week voorafgaand aan de wedstrijd en bij zeer dwingende redenen, dit gaat altijd in overleg met Hoopers Nederland.

Met de inschrijving voor een wedstrijd gaat de deelnemer ook akkoord met de regels van dit reglement en met de op dat moment geldende regels op het inschrijven voor een wedstrijd, zoals betaling, sluitingstermijn, restitutie en de spelregels van de betreffende wedstrijd op zich.

Debutanten kunnen drie keer vrijblijvend deelnemen zonder startlicentie. Zij bouwen geen punten op tijdens deze deelname. Op het moment dat de startlicentie wordt aangevraagd worden de behaalde punten, met terugwerkende kracht, alsnog meegerekend. Debutanten ontvangen een inschrijfformulier bij aanmelding voor een wedstrijd, welke ingevuld retour gestuurd dient te worden. Pas na ontvangst van het ingevulde formulier en de betaling staat de inschrijving vast.

Sectie 4.4 – Informatie naar deelnemers

Deelnemers krijgen vooraf per e-mail informatie over de wedstrijddag. De deelnemers krijgen inzage in het te lopen parcours middels een tekening, die op een centrale plek wordt opgehangen op de dag van de wedstrijd op het terrein. Het parcours verkennen in de ring kan gedurende 10 minuten voorafgaand aan de wedstrijd.

Een wedstrijd begint om 10.00 uur en zal tot ongeveer halverwege de middag duren. Hiervan kan door de organisatie worden afgeweken, uitzonderingen worden van te voren aangegeven.

Sectie 4.5 – Promotie

Klasse A1 t/m C

Indien de combinatie 2 keer een Afstand Parcours, 2 keer een Technisch Parcours en 1 keer een Variabel Parcours foutloos en binnen de tijd heeft gelopen moet deze combinatie naar een volgende klasse.

Bij het behalen van een klasse krijgt de deelnemer een certificaat thuis gestuurd.

Na het promoveren blijven alle behaalde punten uit de voorgaande klasses, in het zelfde wedstrijdseizoen, behouden en tellen mee voor het klassement Best Off All.

Nederlands Kampioenschap (NK)

Een combinatie kwalificeert zich voor deelname aan het NK wanneer  in 1 wedstrijd alle parcoursen foutloos gelopen worden of door het behalen van 4 foutloze ronden (clear rounds) met het maximaal aantal bonuspunten (kwalificatie clear rounds) in een wedstrijdseizoen.

Deze 4 kwalificatie clear rounds kunnen behaald worden op een variabel-, afstand- en technisch parcours. Clear rounds die behaalt worden op het NK zelf, tellen niet meer mee voor de kwalificatie van het NK.

De kwalificatie clear rounds vervallen na het NK waardoor aan de start van een nieuw wedstrijdseizoen opnieuw 4 kwalificatie clear rounds moeten worden behaalt voor deelname aan het NK van dat wedstrijdseizoen.

Indien een combinatie in de loop van het wedstrijdseizoen promoveert naar een andere klasse, dan behoudt de combinatie het aantal behaalde kwalificatie clear rounds voor het NK.

De combinatie neemt deel aan het NK in de klasse waarin de laatste kwalificatie clear round is behaald.

Combinaties zonder startlicentie (Debutanten) kunnen geen kwalificatie clear rounds behalen.

Wedstrijdkampioenschap

Dit is een klassement waarbij alle wedstrijden, in een bepaalde klasse, in het wedstrijdseizoen worden meegerekend incl. het NK, dit is tevens de laatste wedstrijd van het wedstrijdseizoen.

Best Off All

De Best Off All prijs is voor de combinatie met de meeste punten aan het einde van het wedstrijdseizoen, ongeacht de klasse waarin ze zijn behaald.

Alle punten die behaald worden door een combinatie in een wedstrijdseizoen tellen mee voor de Best Off All prijs. Door promotie naar een andere klasse behoudt de combinatie dus het aantal behaalde punten voor de Best Off All prijs uit de vorige klasse(s).

Ook de punten die behaald worden tijdens het NK tellen mee. Indien tijdens het NK een extra wedstrijd wordt georganiseerd, dan tellen ook de punten die behaald worden bij die wedstrijd mee voor de Best Off All prijs.

Combinaties zonder startlicentie (Debutanten) kunnen geen punten behalen voor de Best Off All prijs.

 1. Wedstrijd onderdelen

Sectie 5.1 – Algemeen

Het aantal hindernissen, de afstanden tussen de hindernissen staat beschreven in Sectie 5.5.

De cijferbordjes geven de route van het parcours aan. Nummer 1 is de start en het hoogste nummer in het parcours is de finish.

De wedstrijd bestaat uit 3 verschillende soorten parcours. Voor elk foutloos gelopen parcours ontvangt de deelnemer een herinnering. Bij elk parcours apart is een prijs te verdienen. (1 prijs per 5 deelnemers) en er is een winnaar van de dag, die het beste heeft gescoord op de parcoursen in totaal. De beste handler/hond combinatie wordt ook geëerd met een prijs. Deze combinatie heeft het beste voor zijn hond gekozen of heeft de meeste vooruitgang geboekt of heeft heel goed gelopen, maar ergens pech mee gehad. De keurmeester bepaalt naar wie deze prijs gaat.

Er wordt geen discussie gevoerd over de vastgestelde parcoursen.

Sectie 5.2 – Parcoursen Algemeen

 • De looplijnen voor de hond zijn vloeiend en bevatten geen scherpe draaibewegingen
 • Elk parcours begint en eindigt altijd met een hooper in verband met de tijdwaarneming
 • Elke hindernis is gemarkeerd met een cijferbordje
 • Bij gebruik van tunnels kan er gebruik worden gemaakt van tunnels van 60cm en 80cm

Technisch parcours

Een technisch parcours kan uit alle soorten hindernissen bestaan zoals hoopers, tonnen en tunnels.

In dit parcours komt een combinatie van oefeningen naar voren als aangegeven bij de klasse, sectie 5.5. Bijvoorbeeld bij de A2 een “trap rechtuit”, de volgende klasse een “dubbele lijn”, de volgende klasse een “slalom”, etc.

Klasse A1, B1 en C1

Het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen.

Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen.

Klasse A2, B2 en C2

het parcours bestaat uit maximaal 25 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen.

Afstand Parcours

Dit parcours kan uit alle soorten hindernissen bestaan.

Dit parcours heeft veel lange rechte lijnen met veel afstand erin.

Het parcours mag in principe net zo lang zijn als het aantal nummers dat gelopen wordt, dus als het ware 1 rechte lijn.

Klasse A1 en B1

Het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen.

Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen.

Klasse A2 en B2

het parcours bestaat uit maximaal 25 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen.

Variabel Parcours

Een Variabel Parcours bestaat uit alleen tonnen, alleen tunnels of alleen hoopers of uit maximaal 2 soorten hindernissen. Dus tonnen en hoopers of tunnels en hoopers.

Klasse A1 en B1

Het parcours bestaat uit maximaal 15 te nemen hindernissen.

Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 6 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen meerdere malen worden gelopen.

Klasse A2 en B2

het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 8 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen meerdere malen dienen te worden gelopen.

Dit parcours bevat altijd een hooper bij de start en een hooper bij het einde van het parcours in verband met de tijdwaarneming.

Sectie 5.3 – Verkennen

Het verkennen van een parcours duurt maximaal 10 minuten.

Na 5 minuten verkennen geeft de keurmeester een signaal en gaat iedereen staan op de plek van voorkeur wat betreft de stip. De keurmeester bepaald, op maximaal 3 plaatsen, waar de plaatsen met meeste voorkeur, naar uitgaat en legt daar de stippen neer. Deze stippen mogen niet in de logische looplijn, van het parcours, van de hond liggen. Hierna mag nog 5 minuten worden verkend.

De 4e stip is alleen voor de handlers die tijdens het verkennen op een hele andere plek stonden, zij kunnen gebruik maken van de 4e stip, deze wordt neergelegd net voor de start van de betreffende handler. De 4e stip mag de andere stippen niet overlappen of raken.

 

Sectie 5.4 – Positie handler

Stip

De stip is een markering in de vorm van een cirkel van 150 cm diameter, de handler stuurt de hond vanaf de stip, er mag in het parcours van 1 stip gebruik gemaakt worden. De keurmeester bepaald de ligging van 3 stippen. Zie ook Sectie 2.2, Hindernissen en Sectie 5.3, Verkennen.

Handler

De handler wacht met de hond aangelijnd aan de ingang van de ring. Op aanwijzing kan de handler de 4e stip op de gewenste plek neerleggen mocht hij geen gebruik maken van de andere 3 stippen. Daarna brengt de handler de hond naar de startpositie, verwijdert de hulpmiddelen van de hond en brengt eerst de hond en daarna zichzelf in positie op de handlers-stip.

 

Kiest de handler ervoor samen met de hond de stip te plaatsen en de hond neemt een hindernis in het parcours, dan volgt een disk. Ook het aanraken of verplaatsen van hindernissen tijdens het plaatsen van de stip levert een disk op.

 

Sectie 5.5 – Vereiste onderdelen per Klasse

 

Klasse A

Klasse A1
 • U-bocht

 

De afstand tussen de hindernissen is 3 meter

001

Klasse A2
 • Trap rechte lijn
 • Dubbele lijn
 • Hond van je afsturen (weg)

De afstand tussen de hindernissen is 4 meter

 

Klasse B

Klasse B1
 • Links/rechts
 • Weg, 1 lijn verder

 

De afstand tussen de hindernissen is 5 meter

002

Klasse B2
 • Trap uit het lood
 • Meer keuze momenten voor de hond

 

De afstand tussen de hindernissen is 6 meter

 

Klasse C

 

Klasse C1
 • Slalom
 • De 3e lijn
 • Extra hindernissen die onderdeel

uitmaken van het parcours maar juist

niet genomen moeten worden

 

De afstand tussen de hindernissen is 7 meter

003

Klasse C2
 • Dubbele slalom
 • De 4e lijn

 

De afstand tussen de hindernissen is 8 meter

 

Sectie 5.6 – Puntentelling en Gebaren

De puntentelling start bij 40 punten. Er zijn maximaal 50 punten te behalen.

S = Start 

Klasse A

 • Mag de hond de 1e en 2e keer worden teruggeplaatst aan de start brengen zonder verlies van start-bonuspunten.
 • Bij de 3e keer moet er worden gestart en zijn de start-bonuspunten weg. (geen duimpje)
 • Het is toegestaan dat de hond start met lopen terwijl de handler zich naar de stip begeeft, dit levert dan geen start-bonuspunten op. (geen duimpje)

Klasse B

In dit deze klasse is het de bedoeling dat de hond geleerd heeft om te blijven bij de start.

 • Mag de hond pas starten als de handler zich op de stip bevindt en het startsignaal geeft.
 • Mag de hond 1 keer worden teruggeplaatst aan de start zonder verlies van start- bonuspunten.
 • Bij de 2e keer terugplaatsen verliest men de start-bonuspunten. (geen duimpje)
 • Bij de 3e keer aan de start brengen volgt een disk.

Klasse C

 • Bij de 1e keer terugplaatsen verlies je de start-bonuspunten. (geen duimpje)
 • Bij de 2e keer terugplaatsen -5 punten.
 • Bij de 3e keer aan de start brengen is disk.
 • Bij verplaatsen uit lig, zit of staan -5 van de bonuspunten.
 • 004

 

B = Bonuspunt

 • +5 bij een goede start

De hond blijft bij de start zitten, liggen of staan en verplaatst niet.

De hond start pas als de handler vanaf de stip het startsignaal geeft.

De start is binnen maximaal 20 seconden.

 • + 5 bonuspunten voor een foutloos parcours. (2 duimpjes)

005 

W = Weigering

Met weigering wordt bedoeld; het op 1 meter stilstaan van een nog te nemen hindernis. En wanneer een hond de nog te nemen hindernis voorbij loopt en deze alsnog neemt.

 • -5 punten bij de 1e weigering
 • -5 punten bij de 2e weigering  
 • Disk bij een 3e weigering

006 

 

H = Hindernis overgeslagen

 • -15 bij 1 hindernis overslaan.
 • Disk bij een 2e keer overslaan van een hindernis.
 • -15 bij het omvallen of omgooien van een hindernis.

007 

 

A = Aftrekpunten (fout)

 • -5 bij een verbale correctie. Dit is ter interpretatie van de keurmeester, pas strafpunten voor geven de hond wordt uitgescholden of de handler heel boos wordt.
 • -5 als de hond aan het dwalen (duidelijk niet aan het hooperen) is in de ring.
 • -5 bij de start voor de 2e keer terugleggen in de C-klasse.

008 

 

D = Disk

Levert een totaal op van 0 punten.

 • Hulpmiddelen aan en om de hond. (Uitgezonderd als er een verklaring van een dierenarts bij inschrijving is afgegeven)
 • Bij een fysieke correctie.
 • Het negeren van een aanwijzing van de keurmeester.
 • Ontlasten of urineren in de ring.
 • Voer in de ring gebruiken.
 • Speeltje in de ring gebruiken. (behalve A-Klasse)
 • Onjuist startnummer, startnummer niet leesbaar.
 • Hond die uit de ring loopt tijdens het lopen het parcours.
 • Handler behandelt deelnemers/medewerkers respectloos.
 • Verplaatsen van een hindernis door de handler tijdens het verkennen.
 • Aanraken van de hindernissen als de handler naar de stip loopt.
 • Aanraken of nemen van een hindernis door de hond als de stip wordt geplaatst.
 • Maximaal aantal starts overschreden.
 • Indien de hond een omgegooide hindernis nogmaals dient te passeren.
 • Bij 2 x overslaan van een hindernis.
 • Bij 3 x weigeren van een hindernis.
 • Overschrijding van de maximale parcourstijd (MPT).
 • Overschrijding van de maximale tijdsduur van 20 seconden om te starten.
 • Op of over de rand van de stip stappen

009 

 

Parcourstijden

SPT (Standaard Parcours Tijd)

 • De combinatie dient binnen de SPT het parcours te hebben gelopen.
 • Alle afgeronde seconden na de SPT geldt als een -1 punt tot de MPT.

MPT (Maximale Parcours Tijd)

 • De combinatie dient na de MPT het parcours te verlaten en volgt er een Disk. Degene die de tijdwaarneming doet geeft de keurmeester hiervoor een seintje.

 

Sectie 5.7 – Parcoursvoorbeelden

Afstandparcours                                                                                                                                                                  

Klasse A1

010 

Afstandparcours

Klasse A2

011 

012 

 

Afstandsparcours

Klasse B1

013 

Technisch parcours

Klasse A1

014 

015 

016 

Technisch parcours

Klasse A2

017 

018 

Technisch parcours

Klasse B1

019 

 

Variabel parcours

Klasse B1

020 

021 

022 

023

Variabel parcours

Klasse A2

024 

 

025 

026 

027 

 

Variabel  parcours

Klasse A1

028 

 

Wij wensen iedereen gezellige wedstrijden toe!

 

Deze reglementen zijn eigendom van Hoopers Nederland © Zonder toestemming kopiëren is strafbaar.
03 december 2018