Reglementen

Reglementen competities Hoopers Nederland  ©

augustus 2017

Liesbeth Hogendoorn, Esther Zwaagstra, Mandy van Laar, Mandy van Gelder

Algemene bepalingen

Sectie 1.1 – Omschrijving

Het gaat bij Hoopers om de samenwerking tussen hond en handler. De communicatie tussen hond en handler draait volledig op stemaanwijzingen en/of lichaamsgebaren van hand(en) en arm(en). Middels bovengenoemde communicatie stuurt de handler de hond over een vastgesteld parcours, welke vooraf is bepaald en is goedgekeurd door een keurmeester van Hoopers Nederland.

Het plezier in de sport staat voorop. Sportiviteit ten opzichte van andere deelnemers is een must. De handling van de hond gaat vanuit respect voor de hond en diens welzijn.

Sectie 1.2 – Handling van de hond

De hond wordt aan de lijn meegenomen de ring in en op de startpositie geplaatst. De hond dient vrijwillig mee te lopen en de hulpmiddelen dienen voorafgaan aan de start te worden verwijderd. (De hond heeft dus niets aan of om. Riem/halsband/tuig kan achtergelaten worden in een daarvoor bestemde bak of emmer). De handler brengt de hond naar de startpositie na het fluitsignaal van de keurmeester. De hond mag aan de start staan, zitten of liggen. De hond wacht met starten op een stemaanwijzing of lichaamsgebaar. De hond wordt fysiek zo min mogelijk aangeraakt, grove fysieke handelingen om de hond in positie te plaatsen zijn niet toegestaan. Meerdere verbale of lichaamsaanwijzingen zijn hierin wel toegestaan. De verbale aanwijzingen zijn vriendelijk van aard. Verbale correcties zijn niet toegestaan. Spel aan het einde van het parcours is toegestaan. Het speeltje mag één keer worden aangeboden, waarbij direct de ring wordt verlaten door hond en handler. De hond dient aangelijnd de ring te verlaten. Voedsel verstrekken aan de hond wordt alleen buiten de ring gedaan, nadat de hond is aangelijnd.

De handler mag een speeltje of voer op zak hebben, mits deze is afgesloten middels een rits en dit er dus niet per ongeluk uit kan vallen. Verder is er geen voer of speeltje aanwezig. Hier kan op worden gecontroleerd bij verdenking.

Gebruik op het competitieterrein van prikbanden, slipkettingen, jachtlijnen zonder stop, stroombanden, blafbanden, pufbanden en andere correctiemiddelen is niet toegestaan.

Onder verbale correcties wordt verstaan: schreeuwen, duidelijke en luide woorden die negatief klinken.

Belonen met een speeltje na afloop van het lopen van een parcours mag alleen als de hond reeds is aangelijnd.

Sectie 1.3 – De mens

Handlers en toeschouwers die zich agressief opstellen of zich niet sportief kunnen gedragen of hinder veroorzaken in welke hoedanigheid dan ook, kunnen de toegang worden ontzegd van het terrein en/of de competitie. Overtredingen kunnen worden geregistreerd en bij 3 overtredingen kan besloten worden de toegang tot competities in zijn geheel te ontzeggen.

Handlers en toeschouwers dienen zich te houden aan de ter plekke geldende (wettelijke) bepalingen van de competitielocatie. Excessen die worden begaan ten opzichte van de omgeving, mensen en honden worden direct binnen de wettelijke bepalingen afgehandeld.

Handlers en toeschouwers dienen elkaar te respecteren en dienen ook de wensen met betrekking tot mens/hond contact en hond/hond contact onderling te respecteren.

Handlers met of zonder een lichamelijke beperking zijn welkom voor deelname.

Sectie 1.4 – De hond

De hond dient minimaal 12 maanden te zijn voor deelname aan een competitie.

Honden met een fysieke beperking zijn welkom voor deelname. Honden die een fysieke beperking hebben, waarbij het lopen van een competitie voor de hond een gezondheidsrisico kan opleveren worden uitgesloten van deelname. Dit kan op de dag van de competitie nog bepaald worden door de keurmeester(s). Bij een verklaring van een dierenarts kan men wel meedoen met de competitie.

Elke hond welke toegestaan is te houden in Nederland mag deelnemen aan de competities. De hond dient te zijn voorzien van een identificatiemiddel, volgens de Nederlandse wetgeving.

Honden die excessief agressief gedrag vertonen kunnen door de keurmeester(s) de toegang worden ontzegd tot de competitie en/of toegang tot het terrein.

Ieder is verantwoordelijk voor de eigen hond(en). Veiligheid tussen de honden onderling dient te allen tijde worden gewaarborgd. Respecteer de persoonlijke zones van elke hond en draag zorg voor veilige ontmoetingen op en rondom de competitielocatie.

Op het competitieterrein dienen alle honden aangelijnd te zijn en aangelijnd geen contact te maken onderling.

Loopse teven worden toegelaten tijdens de competities. Op het competitieveld dragen zij een broekje.

Sectie 1.5 – Het reglement

Het reglement is geldig totdat een nieuw reglement wordt opgesteld. Een nieuw reglement kan pas ingaan bij de start van een nieuw competitieseizoen. Elk jaar worden de reglementen herzien. Het nieuwste reglement is altijd beschikbaar op de website van Hoopers Nederland.

Competities

Sectie 2.1 – Competitieterrein

Het competitieveld dient veilig omheind te zijn en te voldoen aan de volgende afmetingen: 20 x 40 meter of 25 x 35 meter. De omheining kan bestaan uit gaas of ander materiaal, welke er voor zorg draagt dat de hond de ring niet uit kan lopen. De ingang en uitgang kunnen hierbij open zijn. De ondergrond bestaat uit gras, zand of een dempende mee verende mat, die voorzien is van antislip om uitglijden te voorkomen. De ondergrond is veilig voor hond en handler.

Er is een afzonderlijke ingang en uitgang aanwezig in verband met het wisselen van de combinaties tijdens de competities op het competitieveld. Geef elkaar de ruimte bij de ring waar combinaties staan te wachten.

De toeschouwers bevinden zich minimaal op 2 meter afstand vanaf het competitieveld, zodat de deelnemers geen hinder hiervan ondervinden. Het veld is altijd duidelijk afgebakend.

De locatie beschikt een apart oefenterrein waar een oefenparcours kan worden geplaatst, over voldoende parkeermogelijkheden en voldoende sanitaire voorzieningen ten behoeve van het aantal deelnemers. Ook is er in ieder geval gelegenheid om vers water voor de honden te verkrijgen. Voor de honden is er een gelegenheid tot uitlaten in de directe omgeving van het competitieterrein. Poep dient opgeruimd te worden met een poepzakje. Neem dus altijd poepzakjes mee, zodat het opruimen van de ontlasting geen probleem oplevert. De locatie beschikt over een bak waar de gevulde poepzakjes gedeponeerd kunnen worden.

Het terrein en de toilet is toegankelijk voor de mindervalide mens en dient daarnaast ook rolstoel-toegankelijk te zijn.

Bij benutten van een manege kan er overleg plaatsvinden over de afmetingen, indien de afmetingen van de manegebak niet voldoen aan de eisen van het competitieterrein. Dit wordt vooraf met Hoopers Nederland besproken en deelnemers worden hierover ruim van te voren op de hoogte gesteld.

Het competitieveld is het afgezette gedeelte waar de handler en hond het parcours uitwerken.

Het competitieterrein bestaat uit het competitieveld en de ruimte eromheen, welke beschikbaar is gesteld voor toeschouwers, competitiebegeleiding (medewerkers van Hoopers Nederland). Er is ruimte om een tentje neer te zetten en eventueel beperkte persoonlijke spullen te plaatsen.

Sectie 2.2 – Hindernissen

De hindernissen ten behoeve van de competitie zijn in uitstekende staat en veilig bevonden door de keurmeester(s). Al naar gelang het vastgestelde parcours is er voldoende materiaal aanwezig om het parcours daadwerkelijk te kunnen realiseren. Eventuele reserve hindernissen zijn aanwezig, mocht er tijdens de competitie onverhoopt iets sneuvelen.

Hoopers: De hoopers zijn van aluminium of van stevig kunststof. De kleur is wit of lichtgrijs en spiegelt niet als er zon op valt. De afmetingen van de hoopers zijn op bijgaand plaatje vermeld. Hoogte doorgang 90 cm, breedte doorgang 85 cm. De zijpoot is maximaal 50 cm totaal van lengte. Van de kunststof hooper steekt de zijpoot niet verder dan 7 cm van de boog uit. De aluminium hooper bevat geen extra uitsteeksel voor de poot. De slangbogen kunnen alle kleuren bevatten. Verzwaren van hoopers in verband met de weersomstandigheden kan alleen middels water of zand in het frame.

Tonnen: De tonnen zijn van stevig kunststof. De afmetingen zijn 60 -100 cm hoog. Doorsnede is 50 – 80 cm De onderzijde bevat geen scherpe delen. Het zekeren van de ton in verband met eventueel omwaaien of omlopen, mag alleen middels paaltjes onder de ton. Deze dienen dusdanig te worden geplaatst, dat de ton nog wel kan verschuiven, maar niet omvallen. Indien een ton afsluitbaar is, kan deze ook met een zandzak verzwaard worden, echter zodanig dat deze nog meebeweegt als er tegenaan wordt gestoten. In geval van een binnen locatie staat de ton los op de grond.

Tunnels: De tunnels zijn van stevig materiaal en kunnen niet indeuken. Alleen tunnels met een antislip onderzijde mogen worden ingezet voor competities. De kleur geheel zwart is niet toegestaan. De kleur donkerblauw mag alleen gebruikt worden bij korte tunnels van maximaal 2 meter. De tunnels worden vastgelegd door middel van zandtassen. Elke andere manier is niet toegestaan. De zandtassen dienen aan beide zijden gevuld te zijn met een zak zand, welke niet zwaarder weegt dan 8 kilo per kant. Tunnels kunnen een doorsnede hebben van 60 cm en van 80 cm. De lengte van de tunnel kan variëren van 1 meter tot maximaal 6 meter.

Andere hindernissen of hulpmiddelen

Andere hindernissen dan hoopers, tonnen of tunnels zijn niet toegestaan. Hulpmiddelen zoals pionnen, paaltjes, e.d. zijn niet toegestaan. Alleen bordjes met nummers kunnen deel uitmaken van het parcours. Deze kunnen zich op de grond en op de ton bevinden maar mogen geen hinder opleveren voor de hond.

Voor alle materialen die zich in het competitieparcours bevinden, geldt dat deze veilig zijn voor hond en handler. De keurmeester(s) controleren dit vooraf en tussentijds op de competitiedag.

De omheining van het competitieveld dient veilig zijn en duidelijk zichtbaar. Deze is dusdanig opgesteld dat deze niet om kan vallen. Bij het benutten van een manege dienen de zijwanden als omheining

Markeerlint of markeerspray kan worden gebruikt om de positie van de hindernissen te markeren.

Inloopparcours

Om de spieren van de hond warm te maken zal er voor het parcours een inloopparcours of opstelling zijn. Elke hindernis zal hier meerdere keren aanwezig zijn. Warmlopen met de hond kan tot 15 honden van te voren. Dus indien er nog 15 combinaties wachttijd is tot de competitie, dient u zich te verwijderen van het inloopparcours. Hou rekening met elkaar! Er mogen maar twee combinaties tegelijkertijd warmlopen. Dit parcours zal zich niet in de buurt bevinden van de wedstrijdring. Indien er nog 5 combinaties wachten om te starten, dient u te melden bij de wedstrijdring.

Handlers Stip

De handlers stip is een markering in de vorm van een cirkel van 150 cm diameter. Bij het verkennen van het parcours bepaalt de handler waar de stip komt te liggen, zodat dit bij het starten geen tijd kost. Eenmaal neergelegd mag deze niet meer verplaatst worden. De stip bestaat uit materiaal waar, welke niet glad en makkelijk te verplaatsen is.

Er wordt geen discussie gevoerd over de vastgestelde parcours.

Organiseren van een competitie

Sectie 3.1 – Organisator

De organisator van een competitie doet dit in overleg met Hoopers Nederland. Dit wordt kenbaar gemaakt via websites en sociale media. Deelnemers kunnen aanmelden voor een competitie tot 2 weken voor de geplande competitiedatum. De deelnemerslijsten worden op de website van Hoopers Nederland geplaatst. Na betaling van de het verschuldigde bedrag en de inschrijving krijgt de deelnemer een bevestiging via e-mail.

De organisator beschikt zelf over voldoende competitiemateriaal of huurt dit in via Hoopers Nederland voor een geringe vergoeding.

De organisator zorgt voor voldoende veiligheid en ruimte voor honden en handlers, maar ook voor de toeschouwers en diens honden.

Na de wedstrijd ontvangt de deelnemer per e-mail een enquête, waarmee ervaringen kenbaar gemaakt kunnen worden. Zo blijft Hoopers Nederland op de hoogte van wat er speelt en kan daar waar nodig aanpassingen maken.

Sectie 3.2 – Keurmeesters

De keurmeesters worden opgeleid door Hoopers Nederland.

Keurmeesters ontvangen van Hoopers Nederland achteraf een vergoeding voor de dag van de competitie, waar zij daadwerkelijk hebben gekeurd.

Sectie 3.3 – Afgelasten en andere aanpassingen

De keurmeesters zijn eindverantwoordelijk voor het opstellen van het parcours en de materialen op het competitieveld. De keurmeesters beoordelen tijdens de competitie de deelnemers. De keurmeesters kunnen op basis van de weersomstandigheden, kwaliteit van het terrein en/of competitieveld, calamiteiten en andere onvoorziene omstandigheden een competitie stilleggen of afgelasten.

Sectie 3.4 – Functionele medewerkers

Naast de keurmeesters zijn er ook functionele medewerkers om de competities in goede banen te kunnen leiden. Per competitie zijn de volgende medewerkers beschikbaar:

 • Hulpkeurmeester ( Keurmeester opgeleid door Hoopers Nederland ) is verantwoordelijk voor het opstellen en afbouwen van een parcours en tussentijds bijstellen van de materialen. De competitieleider kan als back-up de keurmeester assisteren in verband met waarnemingen van de deelnemers. Aan beide kanten is dus waarneming.
 • Schrijver die de lijsten en scores invult en op de keurmeester let. Deze persoon zorgt ervoor dat de papieren bij de competitiesecretaris terecht komen.
 • Competitiehulpen dragen zorg voor het opstellen en afbouwen van een parcours en plaatsen materialen terug indien verschoven. Elke volgende deelnemer beschikt hiermee over eenzelfde parcours. De competitiehulp houdt extra de tijd bij in verband met eventuele uitval van de tijdwaarneming.
 • Competitiesecretaris is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de formulieren en voor de digitale invoer. De secretaris draagt zorg voor de scorelijsten, zodat deze zichtbaar beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers. De secretaris draagt zorg voor een overzicht van de prijswinnaars ten behoeve van de prijsuitreiking.
 • Competitieveldbeheerder draagt zorg voor een veilige wisseling van de deelnemers op het competitieveld. De beheerder draagt zorg voor een goede doorstroming van de deelnemers en noteert wijzigingen zoals afwezigheid.
 • Lijnendrager draagt zorg dat de hondenlijnen van deelnemende honden van de start naar de finish worden gebracht.

Bij calamiteiten ten gevolge van bijvoorbeeld stroomstoring of computerstoring dienen alle gegevens handmatig te worden verwerkt.

Sectie 3.5 – Competitiewaarneming

Middels een digitaal systeem worden tijden waargenomen.

De keurmeesters zorgen voor de analoge waarneming tijdens de competitie en kunnen tijdens de competitie een diskwalificatie aangeven.

De uitslag van de keurmeester is altijd bindend. Filmmateriaal mag getoond worden aan de keurmeester direct na het gelopen parcours, doch uiterlijk aan het einde van het betreffende level, nog voordat het nieuwe level gaat starten. De keurmeester beslist na het zien van het filmmateriaal of de uitslag moet worden aangepast. Op het filmmateriaal dienen zowel het parcours als de keurmeesters goed zichtbaar te zijn.

Voor elk parcours wordt er een SPT (standaard parcours tijd) en MPT (maximale parcours tijd) vastgesteld. Deze is afhankelijk van de afstand van het af te leggen parcours. Bij elke overschreden seconde van de SPT zal er een strafpunt geteld worden. Bij overschrijden van de MPT volgt een diskwalificatie.

Sectie 3.6 – EHBO post

De EHBO post is voorzien van mensen die direct eerste hulp kunnen bieden bij calamiteiten en noodgevallen welke mens of hond betreffen. Bij de EHBO post is voldoende materiaal aanwezig om eerste hulp te verlenen en zijn telefoonnummers van op die dag dienstdoende arts en dierenarts beschikbaar.

Aanmelden

Sectie 4.1 – Startlicentie

Iedere deelnemer, behalve de debutant, is in het bezit van een startlicentie. Deze startlicentie is door iedereen afzonderlijk aan te vragen bij Hoopers Nederland. De startlicentie is steeds 1 jaar geldig voor 1 combinatie handler/hond. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor vermelding van de correcte gegevens op de startlicentie en kan deze op aanvraag tonen op de competitiedag.

Een startlicentie bedraagt € 15,- per combinatie. Deelnemers die met meerdere honden willen deelnemen dienen per hond een startlicentie te hebben. Elk volgende startlicentie per deelnemer bedraagt €10,-.

Sectie 4.2 – Inschrijving

Iedere deelnemer met een startlicentie kan inschrijven voor een competitie. Deze inschrijving gaat middels een inschrijfformulier, welke door Hoopers Nederland wordt verstrekt per mail. De sluitingsdata voor de inschrijvingen per competitie worden duidelijk vermeld. Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingsdatum worden niet meer verwerkt. Inschrijven voor een competitie verplicht tot betaling. Betaling van het inschrijfgeld dient binnen te zijn op de gestelde betalingsdatum. Deze data worden duidelijk vermeld. Betalingen dienen correct te worden overgeboekt. Bij de betaling voor een competitie staat duidelijk het startlicentienummer en de naam van de hond en de achternaam van de handler vermeld. Bij niet of te laat betalen van het inschrijfgeld kan er niet worden deelgenomen aan de competitie. Bij te late betaling wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

Restitutie van inschrijfgelden is alleen mogelijk tot 1 week voorafgaand aan de wedstrijd en bij zeer dwingende redenen, dit gaat altijd in overleg met Hoopers Nederland.

Met de inschrijving voor een competitie gaat de deelnemer akkoord met de bepalende regels op het inschrijfformulier en met de regels van dit competitiereglement.

Debutanten kunnen drie keer vrijblijvend deelnemen zonder startlicentie. Zij bouwen echter geen punten op tijdens deze deelname.

Sectie 4.3 – Informatie naar deelnemers

Deelnemers krijgen vooraf per e-mail informatie over de competitiedag indien ingeschreven. De deelnemers krijgen inzage in het te lopen parcours middels een tekening, welke op een centrale plek zal worden getoond op de dag van de competitie op het competitieterrein. Het parcours verkennen op het competitieveld kan gedurende 10 minuten voorafgaand aan de competitie.

Een competitie vindt alleen plaats op een ochtend of middag. Bij voldoende aanmeldingen duurt de competitie een hele dag, maar elke deelnemer zal alleen in de ochtend of in de middag worden ingedeeld. Voor de deelnemer duurt een competitie dus maar een halve dag.

Competitie onderdelen

Sectie 5.1 – Algemeen

Het aantal hindernissen, de afstanden tussen de hindernissen en de opstelbepalingen staan beschreven in Sectie 6.

De cijferbordjes geven de route van het parcours aan. Nummer 1 is de start en het hoogste nummer in het parcours is de finish.

Tijdens een competitie worden alle soorten parcoursen aangeboden. Iedere deelnemer kan dus deelnemen aan 3 competitie onderdelen. Voor elk foutloos gelopen parcours ontvangt de deelnemer een rozet. Bij elke parcours apart is een prijs te verdienen. (1 prijs per 10 deelnemers) en er is een winnaar van de dag, die het beste heeft gescoord op de parcoursen in totaal. De beste handler/hond combinatie wordt ook geëerd met een prijs. Deze combinatie heeft het beste voor zijn hond gekozen of heeft de meeste vooruitgang geboekt of heeft heel goed gelopen, maar ergens pech mee gehad. De keurmeester bepaalt naar wie deze prijs gaat.

De looplijnen voor de hond zijn vloeiend en bevatten geen scherpe draaibewegingen.

De insteek naar alle hindernissen mag niet scherper zijn dan 135 graden totaal.

Er wordt geen discussie gevoerd over de vastgestelde parcoursen.

Sectie 5.2 – Technisch Parcours

Een technisch parcours kan uit alle soorten hindernissen bestaan. Hoopers, tonnen en tunnels maken hiervan deel uit. Elke hindernis is gemarkeerd met een cijferbordje.

Een Technisch Parcours start altijd met een hooper en eindigt altijd met een hooper in verband met de tijdwaarneming.

Een parcours bestaat uit vloeiende looplijnen. De insteek naar de diverse hindernissen is nooit scherper dan 135 graden.

In dit parcours komt telkens één bepaalde oefening naar voren als aangegeven bij de klasse. Bijvoorbeeld bij de debutanten een “trap rechtuit”, de volgende klasse een “weg”, de volgende klasse een “slalom”, ect. Zo kan de deelnemer trainen op onderdelen van de betreffende klasse en weten ook welke oefeningen in een volgende klasse komen. Elke klasse heeft zijn eigen oefening.

Sectie 5.3 – Afstand Parcours

Het Afstand Parcours bestaat uit alle onderdelen. Elke hindernis is gemarkeerd met een cijferbordje.

Een parcours bestaat uit vloeiende looplijnen. De insteek naar de hindernissen is nooit scherper dan 135graden.

Dit parcours zijn veel lange rechte lijnen met veel afstand erin die automatische groter wordt als je klasse hoger gaat.

Sectie 5.4 – Variabel Parcours

Een Variabel Parcours bestaat uit alleen tonnen, alleen tunnels of alleen hoopers of uit maximaal 2 soorten toestellen. Dus tonnen en hoopers of tunnels en hoopers. Elke hindernis is gemarkeerd met een cijferbordje. Een variabel parcours heeft als start en finish altijd een hooper in verband met de tijdwaarneming.

Een parcours bestaat uit vloeiende looplijnen. De insteek naar de hindernissen is nooit scherper dan 135 graden.

Sectie 5.6 – Positie handler

De handler stip is een markering in de vorm van een cirkel van 150 cm diameter. Bij het verkennen van het parcours bepaalt de handler waar de stip komt te liggen, zodat dit bij het starten geen tijd kost. Eenmaal neergelegd mag deze niet meer verplaatst worden. De stip bestaat uit materiaal waar, welke niet glad en makkelijk te verplaatsen is.

De handler wacht met de hond aangelijnd aan de ingang van de ring. Op aanwijzing kan de handler de stip op de gewenste plek neerleggen. Daarna brengt de handler de hond naar de startpositie. Verwijdert de hulpmiddelen van de hond en brengt zichzelf in positie op de handler stip.

Kiest de handler ervoor samen met de hond de stip te plaatsen en de hond neemt een toestel welke zich op het parcours bevindt, dan volgt een disk.

Sectie 5.7 – Verkennen parcours

De handler mag elk parcours verkennen op de daarvoor aangegeven tijdstippen. Het verkennen van een parcours duurt maximaal 10 minuten. Elk parcours is ook op papier beschikbaar en kan ingezien worden door de handler. Deze papieren versies zijn beschikbaar op een centraal punt tijdens de competitiedag.

Levels- en Klassenindeling

Sectie 6.1 – Verschillende levels en Klassen

Binnen elk level kunnen verschillende klassen worden doorlopen.

 • Level A – de afstand tussen de hindernissen is 3 meter in deze klasse.
 • Level B – de afstand tussen de hindernissen is 5 meter in deze klasse.
 • Level C – de afstand tussen de hindernissen is 7 meter in deze klasse.

Per level kunnen de volgende klassen doorlopen worden:

 • 1 (Beginners)
 • 2 (Gevorderden)

De doorstroom is dan als volgt:

 • Klasse A-1
 • Klasse A-2
 • Klasse B-1
 • Klasse B-2
 • Klasse C-1
 • Klasse C-2

Debutanten:

Een debutant zit nog niet in een bepaalde klasse, maar doet een keer op proef mee. Een persoon mag maximaal 3 keer deelnemen zonder startlicentie om te kijken of het bevalt. Er kan gekozen worden of de debutant met de Beginners of de Gevorderden wil meedoen. Dit mag 3 keer totaal en dit telt mee voor de dagprijzen, maar niet voor de officiële punten, tenzij er een startlicentie wordt aangevraagd.

Bij aanvraag van de startlicentie worden de behaalde punten wel meegenomen naar de gewenste klasse.

Kiezen van de Klasse

Een deelnemer mag zelf kiezen in welke klasse deze start. Echter is het niet toegestaan om op een wedstrijd daarna een level lager te starten. De deelnemer blijft dan in dit level totdat men weer een level hoger kan.

Sectie 6.2 – Level A

De afstand tussen de hindernissen is 3 meter.

Klasse 1 – In deze klasse zit de “U-bocht” bij het parcours. Het parcours is simpel in een vloeiende lijn.

Indien de combinatie 2 keer een Afstand Parcours, 2 keer een Technisch Parcours en 1 keer een Variabel Parcours foutloos en binnen de tijd heeft gelopen, dan moet deze combinatie naar de volgende klasse

Klasse 2 – In deze klasse zit de “trap in rechte lijn”. Een parcours kan dubbele lijnen bevatten.

Indien de combinatie 2 keer een Afstand Parcours, 2 keer een Technisch Parcours en 1 keer een Variabel Parcours foutloos en binnen de tijd heeft gelopen moet deze combinatie naar de volgende klasse

In level A is het toegestaan om te belonen met spel in de ring.

Bij het behalen van level A krijgt u een certificaat thuis gestuurd.

Sectie 6.3 – Level B

De afstand tussen de hindernissen is 5 meter.

Klasse 1 – In deze klasse zit de “weg” en de “links/rechts”. De parcoursen zullen qua niveau hetzelfde blijven als level A maar de hindernissen staan verder uit elkaar.

Indien de combinatie 2 keer een Afstand Parcours, 2 keer een Technisch Parcours en 1 keer een Variabel Parcours foutloos en binnen de tijd heeft gelopen moet deze combinatie naar de volgende klasse

Klasse 2 – In deze klasse zit de “trap uit het lood”. De parcoursen krijgen meer keuzemomenten voor de hond.

Indien de combinatie 2 keer een Afstand Parcours, 2 keer een Technisch Parcours en 1 keer een Variabel Parcours foutloos en binnen de tijd heeft gelopen moet deze combinatie naar de volgende klasse

Bij het behalen van level B krijgt u een certificaat thuis gestuurd.

Sectie 6.4 – Level C

De afstand tussen de hindernissen is 7 meter.

Klasse 1 – In deze klasse zit de “slalom” en de “derde lijn”. Het Afstand Parcours zal qua niveau hetzelfde blijven als level B, maar staat verder uit elkaar.

Klasse 2 – In deze klasse zit de “dubbele slalom” en de “vierde lijn”. Bij het Afstand Parcours zullen technische onderdelen aanzienlijk aanwezig zijn.

Bij het behalen van level C krijgt de deelnemer een certificaat thuis gestuurd.

Sectie 6.5 – Technisch Parcours

 • Klasse 1 – het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 10 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen.
 • Klasse 2 – het parcours bestaat uit maximaal 25 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 12 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen dus meerdere malen dienen te worden gelopen.

Sectie 6.6 – Afstand Parcours

 • Klasse 1 – het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 10 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen.
 • Klasse 2 – het parcours bestaat uit maximaal 25 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 12 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen dus meerdere malen dienen te worden gelopen.

Sectie 6.7 – Variabel Parcours

 • Klasse 1 – het parcours bestaat uit maximaal 15 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 6 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen dus meerdere malen worden gelopen.
 • Klasse 2 – het parcours bestaat uit maximaal 20 te nemen hindernissen. Het parcours kan dusdanig zijn opgesteld dat er 8 hindernissen totaal zichtbaar staan en dat een aantal hindernissen dus meerdere malen dienen te worden gelopen.

Sectie 6.8 – Wisselen van handler

De indeling in klassen geschiedt op basis van de prestaties van de hond. Indien de hond wordt begeleid door een andere handler, mag deze in de reeds behaalde klasse starten. De klassen zijn dus hond-gebonden.

Sectie 6.9 – Deelname algemeen

Elke combinatie legt 3 verschillende parcours af op de competitiedag: Een Technisch Parcours, een Afstand Parcours en een Variabel Parcours

Beoordelingen en Diskwalificaties

Sectie 7.1 – Beoordelingen

Naast elektronische tijdwaarneming is er ook een analoge waarneming van de keurmeesters. Zij zien er op toe dat de deelnemers zich aan de spelregels houden.

Naast de tijdwaarneming is er ook een beoordeling voor de handler en een beoordeling voor de hond van toepassing. Indien er fouten worden gemaakt door hond of handler, worden deze als strafpunten genoteerd.

Een combinatie die foutloos een parcours uitwerkt gaat altijd boven de kortst gelopen tijd.

Sectie 7.2 – Beoordeling van de handler

De handler draagt passende kleding en geen scherpe voorwerpen of anderszins, welke schade kunnen toebrengen aan of hinder kunnen opleveren voor de hond, hindernissen en het veld.

De handler dirigeert de hond vanuit de handlerspositie en kan minimale voetbewegingen maken binnen de afmetingen van de stip.

De handler behandelt de hond met respect en uit geen lichamelijke correcties.

De handler behandelt mededeelnemers, andere honden, toeschouwers, keurmeesters en andere medewerker met respect en uit geen verbale of lichamelijke negatieve uitingen.

Handlers stip

De handler krijgt een stip van 150 cm diameter. De handler dient met beide voeten binnen de afmetingen van de stip te blijven. Bij het bevinden van een voet op de rand of buiten de stip volgt een disk.

Sectie 7.3 – Beoordeling van de hond

De hond dient te allen tijde plezier te mogen beleven aan de sport. Ziet de keurmeester een afwijking in het lichamelijk bewegen van de hond, welke niet vooraf is vermeld en goedgekeurd, dan kan de keurmeester de competitie stilleggen en wordt er voor de gezondheid van de hond gekozen.

Vertoont de hond gedrag wat kan wijzen op training met positieve correcties en beleeft de hond geen plezier aan de competitie, dan kan de keurmeester beslissen om de hond uit te sluiten voor deelname.

De hond draagt geen halsband of tuig of andere middelen tijdens de uitvoer van het competitieparcours.

Bij de aanvraag van de startlicentie dient de handler aan te geven of de hond door een 60 cm tunnel of door een 80 cm dient te lopen.

Sectie 7.4 – Bonuspunten en strafpunten

Een combinatie kan bonuspunten en strafpunten krijgen. Tezamen met de tijdwaarneming vormt dit de uiteindelijke uitslag van de competitie. Voor een goed gelopen parcours zonder bonus of aftrekpunten worden 40 punten verstrekt. Inclusief te behalen bonuspunten kan het totaal ten hoogste op 50 punten komen.

Bonuspunten (+ 5 punten)

Een combinatie kan bonuspunten verkrijgen:

 • De hond blijft bij de start zitten, liggen of staan en verplaatst niet. De hond start pas als de handler vanaf de stip het startsignaal geeft. De handler mag de hond maximaal 2 keer terug brengen naar de startpositie. Er dient binnen maximaal 20 seconden gestart te worden met het lopen van het parcours.
  In Level A is het nog toegestaan dat de hond start met lopen terwijl de handler zich naar de stip begeeft. Hiervoor kunnen dan geen bonuspunten worden verkregen. De hond mag 2 keer worden teruggeplaatst. Bij de 3e keer moet er worden gestart, de handler mag dan nog meelopen naar de stip. Hiervoor worden geen bonuspunten verkregen.
  In Level B dient de hond pas te starten als de handler zich op de stip bevindt en het startsignaal geeft. Bij de 2e keer terugplaatsen verliest men de bonuspunten. Bij de 3e keer terugplaatsen -5 punten en en daarna volgt een disk.
  In Level C bij de 1e keer terugplaatsen van de hond in de startpositie verliest men de bonuspunten. Bij de 2e keer terugplaatsen -5 punten en daarna volgt een disk.
 • Een compleet foutloos afgelegd parcours door de hond en zonder aanraken van de hindernissen.

Strafpunten (- 5 punten)

Een combinatie kan strafpunten verkrijgen:

 • De handler geeft verbaal correcties tijdens het uitvoeren van het competitieparcours, waar de hond duidelijk last van ondervindt. Bij twijfel hierover komt de uiteindelijke beslissing vanuit de keurmeester.
 • Indien de hond hinder ondervindt van de handler die verbaal correcties geeft bij het begeleiden van de hond naar de startpositie of bij het begeleiden van de hond bij het verlaten van het competitieveld.
 • Vanaf Level B dient de hond pas te starten op het startsignaal van de handler als deze zich op de stip bevindt. Bij de 2e keer terugplaatsen verliest men de bonuspunten. Bij de 3e keer terugplaatsen -5 punten en daarna volgt een disk.
  In Level C bij de 1e keer terugplaatsen van de hond in de startpositie verliest men de bonuspunten. Bij de 2e keer terugplaatsen -5 punten en daarna volgt een disk.
 • De hond gooit een hindernis om tijdens het lopen van het parcours. Indien de hond deze hindernis nog een keer moet passeren in het parcours volgt er een disk.
 • De hond verplaatst een hindernis door deze aan te raken - 5 punten.
 • De hond weigert een hindernis. Twee weigeringen per parcours is toegestaan, bij een 3e weigering volgt een disk. Met weigering wordt bedoeld; het op 1 meter stilstaan van een nog te nemen hindernis. En wanneer een hond de nog te nemen hindernis voorbij loopt en deze alsnog neemt.
 • De hond slaat een hindernis over. Bij 2e keer overslaan van een hindernis volgt een disk.

Sectie 7.5 – Diskwalificaties

Een combinatie kan worden gediskwalificeerd:

 • De handler geeft fysieke correcties tijdens het betreden van het competitieveld, tijdens het begeleiden van de hond naar de startpositie of tijdens het begeleiden van de hond bij het verlaten van het competitieveld.
 • Het negeren van een aanwijzing van de keurmeester.
 • Vanaf Level B dient de hond pas te starten op het startsignaal van de handler als deze zich op de stip bevindt. Maximaal 3 keer mag de hond teruggeplaatst worden, daarna volgt een disk.
  Vanaf Level C dient de hond pas te starten op het startsignaal van de handler als deze zich op de stip bevindt. Maximaal 2 keer mag de hond teruggeplaatst worden, daarna volgt een disk.
 • De hond heeft te veel stress van de competitie(dag) en beleeft geen plezier aan de competitie. Dit kan ook door de handler zelf worden aangegeven.
 • De maximale tijdsduur van het laten starten van de hond is 20 seconden.

Naast de diskwalificaties door de keurmeester kunnen er ook algemene diskwalificaties plaatsvinden.

Een combinatie kan worden gediskwalificeerd:

 • De hond ontlast of urineert op het competitieveld.
 • Speeltje meenemen op het competitie veld (behalve in Level A) belonen met spel mag alleen als de hond aangelijnd is.
 • Voedsel op het competitieveld meenemen, tenzij in een met rits afgesloten zak of tasje.
 • Een onjuist startnummer dragen en/of het niet duidelijk zichtbaar dragen van een startnummer.
 • De hond komt tijdens het afleggen van het parcours uit de ring.
 • De handler verplaatst hindernissen of raakt ze aan tijdens het verkennen van het parcours.
 • 2 keer een hindernis overslaan
 • 3 weigeringen van een hindernis
 • Bij - 40 punten
 • Het verplaatsen of aanraken door de handler van de hindernissen als deze zich naar de handlers positie begeeft.
 • De handler behandelt de keurmeester, andere medewerkers of andere deelnemers respectloos en onbehoorlijk.

Bij een diskwalificatie gedurende het uitvoeren van een parcours mag het parcours worden uitgelopen, mits de keurmeester dit goed bevindt.

Aan het einde van het jaar wordt een Hoopers Nederland NK georganiseerd. Kwalificatie het NK is middels het behalen van 200 punten of indien er in 1 wedstrijd alle parcoursen foutloos gelopen worden (totaal 150 punten).

Promotieregel

Naar een volgende klasse promoveren geschiedt bij het behalen van 2 x 50 punten op Vast Parcours, 2 x 50 punten op Technisch Parcours en 1 x 50 punten op Variabel Parcours. Wordt de kwalificatie behaald in de gepromoveerde klasse, dan dingt u mee naar het NK van die klasse. Het recht op de klassementspunten en NK van de vorige klasse vervallen daarmee.

Is er geen kwalificatie in de gepromoveerde klasse, maar er is wel aan de eisen voldaan in de vorige klasse, dan blijven de punten behouden en kan er meegedongen worden naar het NK in deze klasse.

Let op! Alle behaalde punten blijven staan voor het strijden om de titel Best Off All. 
Deze titel is voor de persoon met de meest behaalde punten in een wedstrijdseizoen.

Wij wensen iedereen gezellige competities toe!

Deze reglementen zijn eigendom van Hoopers Nederland © Zonder toestemming kopiëren is strafbaar.
23 augustus 2017